09 Oct 25 - “ในหลวง” ถวายราชสักการะพระบรมรูป ร.5 พระราชานุสาวรีย์ “พระราชชนก-พระราชชนนี”
คัดมาจาก: Manager Online

Comments

Popular posts from this blog

การทำงานของบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซตแห่งหนึ่ง

Piano Sonata No.2 'Reminiscences of AIR' Score

อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต