อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต

อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต
 
เมื่อช่วงเดือนธันวาคม2559ที่ผ่านมา ได้มีลูกค้าส่งตัวอย่างครีมขมิ้นเพื่อพัฒนาสูตรให้เป็นสูตรของตัวเอง จึงได้นำมาตรวจสารปรอดและไฮโดรคุยโนนเบื่องต้น ซึ่งผลประกดว่าพบสารปรอดในตัวครีม อยากให้ลูกค้าระวังในการใช้ครีมจากเน็ต

#รับผลิตครีมหาดใหญ่ #รับผลิตเครื่องสำอางหาดใหญ่

Comments

Anonymous said…
Budgeting and good decisions like these might make all the difference. Anyone would get bored half in} the same video games time and again. A playing business without excellent customer service is hardly a business in any respect. We began by scouring the web, looking at at} all the playing sites out there. When we made an inventory of the functioning ones, we started 코인카지노 to cut down the list in a stepwise process.

Popular posts from this blog

การทำงานของบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซตแห่งหนึ่ง

โรงงานเครื่องสำอางค์ แห่งแรกในภาคใต้พร้อมให้บริการผลิต เครื่องสำอาง เวชสำอาง , รับผลิตครีม , ทำแบรนด์ , OEM