09 May 03 - Oriental Princess เเม่นจริงๆ

-------------------------------

Had a little free time, and I was recommended to try this.
It's really accurate~

-------------------------------

มีเพื่อนแน่ะใหลองเเม่นจริงๆ..เรื้อง
ทั่วไป
ผู้มีความหนักแน่น มั่นคง

เรื้องการเงิน
เก็บเงินเก่ง รู้จักใช้สอย

เรื้องการงาน
เป็นคนเก่ง หยิบจับงานใด ก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ทันที
--มักจะไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่น ๆ ซักเท่าไหร่ ด้วยความที่เป็นคน เถรตรง ซื่อสัตย์ ใจกล้า แถมดันทุรังหน่อย ๆ ทำให้ในเรื่องของการงานคุณจะเน้น ประสิทธิภาพของสิ่งที่ทำมากจนเกินไป จึงมักทำให้เกิดแรงกดดันทั้งกับตัวเองและผู้คน รอบข้าง

เรื้องความรัก
มั่นคง และซื่อสัตย์กับเรื่องความรัก

Comments

Popular posts from this blog

การทำงานของบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซตแห่งหนึ่ง

โรงงานเครื่องสำอางค์ แห่งแรกในภาคใต้พร้อมให้บริการผลิต เครื่องสำอาง เวชสำอาง , รับผลิตครีม , ทำแบรนด์ , OEM

อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต