08 June 12 - Algeria's Nostradamus's Prediction until 2397

Had something to blog about today, but I received a mail regarding Algeria's Nostradamus and that she had foretold of what will happen until 3797.

After reading this mail, I feel relatively uneasy, as the premonition might come true, and if it does, all of us, will directly be affected....

The woman is said to be 80% accurate, but I'll skip the translation on her history as it's too long.

The woman's name was Vankeria Pandewa Kujaterowa, she's born in Jan 1911.

2008 - ผู้นำ 4 ประเทศถูกลอบสังหาร กรณีพิพาทในอินโดสถาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 3
(Leaders of 4 Countries were assassinated, and is one of the reason leading to the World War 3)

2010 - เริ่มสงครามโลกครั้งที่ 3 ( พฤศจิกายน 2010 - ตุลาคม 2014 ) ตอนแรกก็ใช้อาวุธธรรมดา ต่อมาก็ตามด้วยนิวเคลียร์และอาวุธเคมี การนำอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ ทำให้ซีกโลกเหนือ จะไม่เหลือทั้งพืชและสัตว์ จากนั้นพวกมุสลิม จะใช้อาวุธเคมีเข้าจัดการกับชาวยุโรปที่ยังหลงเหลืออยู่ ผู้คนจะป่วยเป็นฝีหนองและมะเร็งผิวหนังกันมากจากผลของอาวุธเคมี
(World War 3 from Nov 2010 - Sep 2014.
At First, normal weapon were used, but soon Nuclear were used in the war and the Northern Land was left without Plans nor animals. Muslims soon unleashed their Chemical Weapon to the Europians who were still alive. Skin cancers will soon spread due to the weapon.)

2016 - ยุโรปแทบจะร้างผู้คน
(Europe will be isolated, and there'll be no living being there.)

2018 - จีนเป็นมหาอำนาจของโลกรายใหม่ ประเทศกำลังพัฒนา กลับกลายจากประเทศผู้ถูกกดขี่ มาเป็นผู้กดขี่เสียเอง
(China will be the new World Leader.)

2023 - วงโคจรของโลกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
(The circle of life will slightly change.)

2028 - เกิดแหล่งพลังงานใหม่ (คาดว่า น่าจะเป็น เทอร์โมนิวเคลียร์ รีแอ็คชั่น ) โลกเริ่มเอาชนะปัญหาความอดอยากได้ มนุษย์เริ่มเดินทางไปยังดาวศุกร
(New power source will be discovered. [Is predicted to be from Nucleus Reaction.] From there, the world will prevail over hunger and start their journey to the space.)

2033 - น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
(North Pole's ice will melt, increasing the sea water's level.)

2043 - เศรษฐกิจโลกรุ่งเรือง มุสลิมปกครองยุโรป
(World's economy will improve, Muslims will lead the Europians.)

2046 - มนุษย์ปลูกอวัยวะได้ทุกอย่าง การเปลี่ยนอวัยวะ เป็นวิธีการรักษาโรคที่ดีที่สุด
(Humans will be able to 'create' their own body part, and this practice will remain as the best way to cure a disease.)

2066 - สหรัฐโจมตีกรุงโรมของพวกมุสลิมด้วยอาวุธใหม่ คืออาวุธสภาพอากาศ ซึ่งทำให้อากาศหนาวเย็นลง
(America will attack Rome with a new weapon, The Weather Control, that will cause the weather to be colder.)

2076 - สังคมไร้ชนชั้น (คอมมิวนิสต์)
(Communist Social)

2084 - ธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู
(The Nature will be healed)

2088 - เกิดโรคใหม่ โรคแก่ติดจรวด (แก่ในไม่กี่วินาที)
(New disease will be discovered. [Instant elderly])

2097 - เอาชนะโรคแก่ติดจรวดได้
(Complete cure for the [Instant elderly] disease is discovered.)

2100 - ดวงอาทิตย์เทียมให้แสงส่างกับโลกส่วนที่มืด
(The generic 'Moon' will provide light to the dark part of the world.)

2111 - มนุษย์ กลายเป็นมนุษย์ไซบอร์ก (หุ่นยนต์มีชีวิต)
(Humans will become 'Cyborg')

2125 - โลกได้รับสัญญาณจากอวกาศ
(Humans will receive signal from the space)

2130 - โลกไปตั้งอาณานิคมใต้น้ำ (จากคำแนะนำของมนุษย์ต่างดาว)
(Humans will create the world Under the Sea [Recommended by the Space Humans].)

2164 - สัตว์ กลายเป็นสัตว์กึ่งมนุษย์
(Animals will be a mixture of Human and Animals.)

2167 - เกิดศาสนาใหม่
(New Religion is Born.)

2183 - อาณานิคมบนดาวอังคารมีอาวุธนิวเคลียร์ และต้องการเป็นเอกราชจากโลก
(The Citizen of Mars possess Nuclear Weapons and demands independence.)

2187 - โลกหยุดยั้งการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ 2 ลูก
(The World stopped 2 Volcanoes from erupting.)

2195 - อาณานิคมใต้น้ำ เลี้ยงตัวเองได้โดยสมบูรณ์ ทั้งอาหารและพลังงาน
(The Underwater World succeeded in living by themselves, with food and energy.)

2196 - ชาวเอเชียผสมกับชาวยุโรปโดยสมบูรณ์
(Asians and Europians mixture are completed.)

2221 - ในการติดตามหาชีวิตนอกโลก มนุษย์ต้องเจอกับอะไรบางอย่างที่น่ากลัว
(On the Journey on space, Humans will encounter their greatest fear.)

2256 - ยานอวกาศนำโรคร้ายกลับมายังโลก
(Space Rockets will bring a severe disease to the World.)

2262 - วงโคจรของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดาวหางเกือบชนดาวอังคาร
(The Circle of the Planet will change, Mars will nearly be crashed by a comet.)

2273 - การผสมปนเปกันของคนผิวขาว ผิวเหลือง และผิวดำ ก่อเกิดเป็นคนสีผิวใหม่
(Caucasian, African and Asian's mixture will create a new race.)

2279 - พบพลังที่ไม่ได้มาจากอะไรเลย (คาดว่าอาจจะมาจากสภาพสูญญากาศ หรือไม่ก็หลุมดำ )
(New power source which do not come from anything is discovered. [Is said to either be from the Vacuum or the Black Hole.)

2288 - มีการเดินทางไปกับกาลเวลา การติดต่อครั้งใหม่กับมนุษย์ต่างดาว
(The journey through time has started, and a new communication with the Space Human are established.)

2291 - ดวงอาทิตย์เริ่มเย็นลง มีความพยายามที่จะจุดมันขึ้นมาใหม่
(The Moon started to cool down, effort to restore the Moon's heat are made.)

2296 - เกิดระเบิดครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์ สถานีอวกาศและดาวเทียมเก่าเริ่มตก
(A big explosion occurred in the Moon and the Space Stations are destroyed.)

2299 - ในฝรั่งเศสเกิดการจลาจลต่อต้านมุสลิม
(A Big Mob against the Muslims in France.)

2302 - เปิดกฏใหม่เรื่องความลับของจักรวาล
(New Laws for the Space are made.)

2304 - พบความลับของดวงจันทร์
(The secret of the Sun is discovered.)

2354 - เกิดความผิดพลาดกับดวงอาทิตย์เทียม ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง
(The Generic 'Moon' malfunctioned, causing severe lack of water.)

2371 - เกิดปัญหาความอดอยากครั้งใหญ่
(The largest food crisis.)

2480 - ดวงอาทิตย์เทียม 2 ดวงชนกัน
(2 Generic 'Moon' crashes upon each other.)

3005 - สงครามบนดาวอังคาร
(War on Mars.)

3010 - ดาวหางชนดวงจันทร์ เศษซากที่กระจาย พากันโคจรรอบโลก
(Comet crashes upon the Sun, causing it's pieces to be circling on the Earth.)

3797 - ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเหลือบนโลก แต่มนุษย์ได้ไปวางสิ่งจำเป็นพื้นฐานสำหรับการดำรงชีวิตบนดาวดวงอื่นแล้ว
(Nothing is left in the Earth.
Human had been able to refuge to another Planet with their basic survival needs.)


--------------------------------------------------------------------------

And so if her prediction is right, this year,
leaders of 4 nations will be assassinated, leading to the 2010's World War 3.

Now that's what made me uneasy after reading the email.

There's a newspaper clip scanned for me and I supposed that she's well respected in Algeria, but this is seriously ridiculous.

Whether you want to believe on this or not, it's up to you, but let's all pray that none of these will ever be true as we dont want to enter the
3rd World War in 2010, which is just 2 years from now.

Are we born in the right time?

Amen.

Comments

Chuff said…
Right time? Hard to say. But better to focus on the good things. Also not take life for granted.

Oh.. i was blog hopping. Smiles, from USA.
s.kuan said…
i heard about this woman too. let's hope it's not true :(

Popular posts from this blog

การทำงานของบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซตแห่งหนึ่ง

อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต

โรงงานเครื่องสำอางค์ แห่งแรกในภาคใต้พร้อมให้บริการผลิต เครื่องสำอาง เวชสำอาง , รับผลิตครีม , ทำแบรนด์ , OEM