นักศึกษาธรรมศาสตร์ชอบประท้วงแปลกๆ


หลายครั่งที่ได้ข่าวเรื่องนักศึกษาธรรมศาสตร์ประท้วงโดยอ้างถึงสิทธิเสรีภาพของตังเอง (อยากทำตาอำเภอใจ)

ก็มักรู้สึกว่าเดียวนี้การแสดงความเสรีของนักศึกษาแย่ขึ้น
ไม่รู้จัก limit ของสิ่งที่ควรทำ
เอะอะก็อ้างว่าเป็นเสรีภาพตามกฏหมายที่ถูกต้อง สามารถทำได้ โดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรมฯ

นี้คือเหตุผลทำไมเสรีภาพ 100% ไม่เหมาะสำหรับประเทศที่ประชากรสวนใหญ่ยังไม่รู้จักคิดเพื่อส่วนรวม

Comments

Popular posts from this blog

การทำงานของบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซตแห่งหนึ่ง

อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต

โรงงานเครื่องสำอางค์ แห่งแรกในภาคใต้พร้อมให้บริการผลิต เครื่องสำอาง เวชสำอาง , รับผลิตครีม , ทำแบรนด์ , OEM