12 Nov 24 - ชุมนุมเพื่อให้ประเทศล้มจม รัฐก็โง่ขล่าว


ในเมื่อจะชุมนุมก็ชุมนุมอย่างสงบไม่ได้หรอ? เขาให้ชุมนุมบริเวนหนึ่งก็ชุมนุมตรงนั่นก็พอ จะเดินปิดกั้นถนนอี่กหลายที่ทำไม? ประชาชนธรรมดา เดือดร้อน ลำบาก
พอเกิดการประทะก็มาด่าตำรวจว่า ทำร้ายประชาชน

ถ้าจะชุมนุมกรุณาชุมนุมอย่างสงบ ไม่เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้หรือ? ผู้ชุมนุมสร้างเงื่อนใข่ให้เกิดการประทะชัดๆ

ถ้าชุมนุมอย่างสงบแบบต่างประเทศ จะชุมนุมเป็นสิบๆปีก็ไม่มีใครด่าหรอก

ผู้ชุมนุมก็ชุมนุมเพื่ออะไร อย่ากให้ประเทสล้มจมอี่กหลายปี ไม่ต้องทำมาหากินกันหรอกหรือ ว่างมาก?

ใครๆก็รู้ว่ารัฐมันเลว แต่ทำไมต้องทำลายเศรษฐกิจของประเทศด้วย จะให้คนที่ตั้งใจทำมาหากินเดือดร้อนตาม? ควายแดง ควายเหลื่องเต็มบ้านเต็มเบื่อง ไม่น่าประเทศไทยถึงไม่เจริญ

Comments

Popular posts from this blog

การทำงานของบริษัทผู้ออกแบบเว็บไซตแห่งหนึ่ง

อันตรายจากครีมขมิ้น - พบประรอดแอมโมเนียในครีมปรอดที่ขายในเน็ต

โรงงานเครื่องสำอางค์ แห่งแรกในภาคใต้พร้อมให้บริการผลิต เครื่องสำอาง เวชสำอาง , รับผลิตครีม , ทำแบรนด์ , OEM